T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü / Kozmetik Ürün ve Üreticileri Bildirimi

T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Deterjan Üreticisi Bildirimi

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Kalıcılık&Aktivite Testleri

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / İnsan ve Çevre Sağlığı Etkisi Testleri

T.C Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıssızsıfha Merkez Başkanlığı / Mikrobiyolojik Etkinlik Kontrol Raporu

Tübitak MAM / Mikrobiyolojik Analizler

T.C Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı / İrritasyon Testi

T.C Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı / Sensitizasyon Testi

T.C Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı /Sitotoksisite Deney Raporu

T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi

T.C Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Böl. / Biyosidal Etkinlik Raporu

S.G.S / Migrasyon Testi Raporu